Öresundståg AB är ett aktiebolag som organiserar och upphandlar persontågstrafik med Öresundståg i de sex länen Skåne, Blekinge, Kronobergs län, Hallands län, Västra Götalands län samt Kalmar län.

Ett öresundståg

Bolaget ägs av de sex trafikhuvudmännen Blekingetrafiken, Hallandstrafiken, Kalmar Läns Trafik, Länstrafiken Kronoberg, Skånetrafiken samt Västtrafik.

Bolaget bildades i februari 2009 omedelbart efter att DSBFirst blev ny operatör för Öresundstågen. Samtidigt blev Öresundstågen klassat som varumärke. Själva registreringen av bolaget skedde dock först i november samma år. Bolaget är huvudman för Öresundstågen i Sverige och har sitt säte i Hässleholm. Vd är sedan 15 februari 2018 Maria Holmgren.

Huvudman för den danska delen av trafiken med Öresundstågen är det danska Transportministeriet.

Om bolagetRedigera

Bolaget bildades av de sex trafikhuvudmännen (se ovan) i syfte att det ska bli bättre och enklare att pendla över länsgränsen. Tidigare fanns det inget periodkort som gällde över länsgränsen utan man var tvungen att ha ett periodkort för respektive län. Syftet med aktiebolaget är inte att bereda vinst åt aktieägarna. Tvärtom måste ägarna skjuta till pengar varje år eftersom biljettintäkterna från resenärerna går direkt till ägarlänen. Bolaget har sex anställda (november 2018).


KällorRedigera