Öresundskomiteen var en gränsregional samarbetsorganisation som startades av svenska och danska politiker på båda sidor Öresund 1993. Det var en politisk intresseorganisation som främjade samarbetet över sundet på alla nivåer och tillvaratar Öresundsregionens intressen gentemot de två regeringarna[förtydliga], Riksdagen och Folketinget. Namnet Öresundskomiteen är en blandning av svenska och danska, då Öresund har svensk och komiteen dansk stavning.

Öresundstinget i Malmö 2010.

Öresundskomiteen finansieradas av medlemsbidrag som var relaterat till antalet invånare i regionen. Utöver medlemsbidraget fick Öresundskomiteen bidrag från Nordiska Ministerrådet, samt viss extern finansiering.

Öresundskomiteens medlemmar

redigera

Från dansk sida:

Från svensk sida:

Externa länkar

redigera