En öppningsbar bro är en bro som kan öppnas för att släppa fram sjöfart.

Den vanligaste typen av öppningsbar bro är klaffbron, men även lyftbroar och vridbroar förekommer. Det finns också mer sällsynta konstruktioner, som viks, rullas ihop eller sänks.

Ibland kan syftet vara att hindra trafik på bron. En vindbrygga är ett exempel.

Typer av öppningsbara broarRedigera

Se ävenRedigera