Uppslagsordet ”Önska” leder hit. För orten i Ångermanland, se Önska, Ångermanland. För dikten av Karin Boye, se Önskan (dikt). För Disneyfilmen från 2023, se Önskan (film).

Önskan (även optation) är ett substantiv för någonting som eftersträvas, med verbavdelningen önska. Ordet förekommer i ett antal sammansättningar, exempelvis:

  • Önskebrunn – en vanlig vattenbrunn, där man kastar ned pengar
  • Önskelista – en lista över önskade gåvor
  • Önskesats – en satstyp som är definierad på basis av talarens attityd eller vilja
  • Önsketänkande – en verklighetsuppfattning där man framhäver det som är önskvärt, och förtränger det som är oönskvärt