Ödemarksområde

ödemarksområde i Finland

Ödemarksområden (finska: erämaa-alue) är områden i Finland som skyddats genom ödemarkslagen den 17 januari 1991 (1991:62). De har inrättats för att bevara områdenas ödemarkskaraktär och trygga den samiska kulturen och naturnäringarna.

Tsarmitunturi ödemarksområde.

Skyddet omfattar ca 15 000 km² i Lappland. Utmål för gruva får inte fastställas och permanent väg inte anläggas utan särskilt tillstånd. Renskötsel, fiske, jakt och insamling av naturprodukter är, liksom "naturenlig skogsvård", tillåtna enligt en skild plan. Områdena sköts av Forststyrelsen.

KällorRedigera