Åtalsimmunitet är ett juridiskt begrepp. En person med åtalsimmunitet kan inte ställas till svars för något brott vederbörande begått. Formellt kan en person med åtalsimmunitet inte heller misstänkas för brott. I Sverige har kungen eller den regerande drottningen och en tillfällig ersättare för denne (riksföreståndaren) åtalsimmunitet.