Öppna huvudmenyn
Ritning över en ångvissla

En ångvissla är en visselpipa som drivs med vattenånga. Ångvisslor används framförallt på ånglok och ångfartyg, men även på tekittlar och kaffepannor Ett varumärke för sådana kaffepannor är visseljohanna.