En ångvissla är en visselpipa som drivs med vattenånga. Ångvisslor används framförallt på ånglok och ångfartyg, men även på tekittlar och kaffepannor Ett varumärke för sådana kaffepannor är visseljohanna.

Ritning över en ångvissla