Åkattraktion

mekanisk konstruktion som förflyttar människor för nöjes skull

En åkattraktion är en anläggning på nöjesfält eller marknader som erbjuder någon typ av åktur för nöjes skull.

Steel Venom, åkattraktion
Kingda Ka, en berg- och dalbana

Olika typer av åkattraktioner: