Äsping kan avse: Huggormshona

  • Äsping – en rödbrun huggorm med rödbrun grundfärg, klassificerades felaktigt som en egen art av Linné eller en ung huggorm, se huggorm
  • Äsping (båt) – en typ av stockbåt.
  • Äspinge – ort i Äspinge socken i Hörby kommun
  • Espingen – historisk krog i Göteborg
  • Gøsta Esping-Andersen (född 1947), dansk socialforskare