Ämnesdidaktik är didaktik, undervisningslära, knuten till specifika ämnen såsom matematikdidaktik[1], samhällskunskapsdidaktik[2] [3], slöjddidaktik[4] eller yrkesämnenas didaktik[5]. Ämnesdidaktiken är central i all lärarutbildning. Ämnesdidaktikens uppgift är att utveckla och sprida kunskap om undervisning av olika innehåll och under olika betingelser[6]. I Norge etablerades fagdidaktikk[7] som ett forskningsområde redan på 1970-talet, i samband med att lärarutbildningarna i de nordiska länderna vid denna tid överfördes till universiteten[8]. I anglosaxiska länder används istället för den mer direkta översättningen subject didactics termen Curriculum Studies.

I Sverige bedrivs ämnesdidaktisk forskning på flera Universitet, t ex vid Karlstad Universitet, Göteborgs Universitet, Uppsala Universitet och Stockholms Universitet.

I Stockholmsregionen finns det en plattform mellan kommuner, friskolor och Stockholms Universitet för att initiera, driva och sprida resultat från undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning, Stockholm Teaching and Learning studies[9].

ReferenserRedigera

  1. ^ ”Forskarutbildning i matematikdidaktik”. Lnu.se. https://lnu.se/utbildning/forskarutbildning/matematikdidaktik/. Läst 28 maj 2020. 
  2. ^ ”Samhällskunskapsdidaktik”. Stockholms Universitet. 28 maj 2020. https://www.su.se/hsd/om-oss/v%C3%A5ra-%C3%A4mnen/samh%C3%A4llskunskapsdidaktik. Läst 28 maj 2020. 
  3. ^ Tväråna, Malin (2019). Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor. Doktorsavhandling. Stockholms Universitet.. ISBN 978-91-7797-696-7 
  4. ^ Frohagen, Jenny (2016). Såga rakt och tillverka uttryck. En studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. Licentiatavhandling. Stockholms Universitet.. ISBN 978-91-7649-491-2 
  5. ^ Fejes, Lindberg och Wärvik, A. V. G-B. (2017). Yrkesdidaktikens mångfald. Lärarförlaget.. ISBN 9789188149213 
  6. ^ https://utbildning.gu.se/kurser/amne/?subject=%C4mnesdidaktik
  7. ^ https://snl.no/fagdidaktikk
  8. ^ Digranes, I. (2009). Den kulturelle Skulesekken. Narratives and Myths of Educational Practice in DKS Projects within the Subject Art and Crafts. Doktorsavhandling. Arkitektur- og Designhögskolen i Oslo.
  9. ^ ”Stockholm Teaching & Learning Studies | Pedagog Stockholm”. pedagog.stockholm. https://pedagog.stockholm/undervisning-och-larande/forsknings-och-utvecklingsprojekt/stockholm-teaching-learning-studies/. Läst 28 maj 2020.