¤ är symbolen som ligger över 4 på vanliga svenska tangentbord. Den används främst för att ersätta ett valutatecken om man inte har möjlighet att skriva rätt tecken. Kallas allmänt för "sol". Tecknet användes t.ex. i BASIC på den svenska datorn ABC 80 som ersättning för $, dollartecknet.